HOTEL PYRAMIDA

//HOTEL PYRAMIDA

HOTEL PYRAMIDA

Kompletní správa IT technologií, dodávky hardware a software. Instalace počítačových sítí.

Vyjádření zákazníka

Hotel Pyramida**** Praha je vlajkovou lodí největšího českého hotelového řetězce OREA Hotels. Vzhledem k tomu, že hotel disponuje kapacitou 645 lůžek a množstvím konferenčních prostor, je pro jeho bezchybný provoz nepostradatelná kvalitní počítačová síť.

Po zvážení všech rozhodujících aspektů se v roce 2001 management hotelu rozhodl pro externí spolupráci se společností IT assistance s.r.o., která zajišťuje kompletní služby v oblasti výpočetní techniky.

K dispozici hotelu je nepřetržitý odborný dohled se zárukou zásahu do 2 hodin. Tato doba je však ve většině případů ze strany společnosti IT assistance zkracována na nejmenší nutné minimum. Během obvyklé pracovní doby je jeden z techniků této společnosti přímo přítomen v budově hotelu, a řeší běžné provozní záležitosti. V průběhu této už více než roční spolupráce zástupci společnosti navrhli hotelu několik inovačních postupů, které přispěly ke zkvalitnění a zdokonalení činností, souvisejících s výpočetní technikou.

Hotel Pyramida je vybaven 60 pracovními stanicemi, 4 servery (3 x Novell, 1 x Linux) – veškerá technika je spravována společností IT assistance, vč. inovací a údržby a servisních služeb.

2017-09-25T12:00:11+00:00